ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013

Advertisements
Α’  ΤΑΞΗ Β’  ΤΑΞΗ Γ’  ΤΑΞΗ
Α’ ΒΑΡΔΙΑ Β’ ΒΑΡΔΙΑ Α’ ΒΑΡΔΙΑ Β’ ΒΑΡΔΙΑ Α’ ΒΑΡΔΙΑ Β’ ΒΑΡΔΙΑ
Παρασκευή 17/5/13
Δευτέρα 20/5/13
Τρίτη 21/5/13 Γεωμετρία Κωστόπουλος Γρίβας Άλγεβρα Ροκκά Βιολογία Γιασεμής Αρχαία
Φυσική ΤΧ
Σαράφογλου Μάργαρης Χαραμής
Τετάρτη 22/5/13
Πέμπτη 23/5/13 Βιολογία Γιασεμής Φυσική Μάργαρης Χαραμής Σχέδιο Κατσίπης Γλώσσα Καντέλη Σάγου Στυλιανοπούλου Λατινικά
ΑΟΔΕ
Σιμοπούλου
Γαλακτίδου
Παρασκευή 24/5/13
Δευτέρα 27/5/13
Τρίτη 28/5/13 Αρχαία Στυλιανοπούλου Βλάχου Παντελαίου Αρχαία ΘΡ
Φυσική ΘΤ ΤΧ
Σαράφογλου Στυλιανοπούλου
Μάργαρης
Ιστορία ΘΡ
Μαθηματικά ΤΧ
Καντέλη
Γρίβας Χριστάκου
Τετάρτη 29/5/13
Πέμπτη 30/5/13 Χημεία Γιακουμάκης Γλώσσα Βλάχου Παπαγεωργοπούλου Σιμοπούλου Αγγλικά Καμπέρου Λογοτεχνία ΘΡ
ΑΕΠΠ ΤΧ
Σάγου
Σκούρα
Παρασκευή 31/5/13
Δευτέρα 3/6/13 Ιστορία Λιαλιάτση Σιμοπούλου Λατινικά Θεωρ
Μαθηματικά  ΘΤ ΤΧ
Καντέλη
Χριστάκου Κωστόπουλος Γρίβας
Φυσική Χαραμής Αγγλικά Καμπέρου  Λαζαράκη
Τρίτη 4/6/13 Οικονομία Γαλακτίδου Καλαματιανού
Τετάρτη 5/6/13 Ν. Γλώσσα Λιαλιάτση Παντελαίου Βλάχου Φιλοσοφία Δίκαιο
Χημεία ΘΤ
Τεχν. Επικοινωνιών ΤΧ
Σάγου Καλαματιανού
Γιακουμάκης
Σκούρα
Στατιστική Γρίβας Βιολογία Γιασεμής
Πέμπτη 6/6/13 Θρησκευτικά Κουτρίδη θρησκευτικά Παπαϊωάννου
Παρασκευή 7/6/13 Ιστορία Σιμοπούλου, Σάγου Βλάχου Αρχαία Παπαγεωργοπούλου Ρομποτή
Δευτέρα 10/6/13 Άλγεβρα Γρίβας Κωστόπουλος Σκούρα Γεωμετρία Ροκκά Χριστάκου Λογοτεχνία Βλάχου Παπαγεωργοπούλου Σιμοπούλου Ιστορία Παπαγεωργοπούλου
Τρίτη 11/6/13 Αγγλικά Καμπέρου Λαζαράκη
Τετάρτη 12/6/13 Λογοτεχνία Βλάχου Λιαλιάτση Παντελαίου Χημεία Αβραμιώτης Γιακουμάκης Γιασεμής Κοινωνιολογία Καλαματιανού
Πέμπτη 13/6/13 θρησκευτικά Κουτρίδη Παπαϊωάννου Λογοτεχνία Καντέλη Σάγου
Παρασκευή 14/6/13 Φυσική Χαραμής Αβραμιώτης Αρχαία Βλάχου Λιαλιάτση Σαράφογλου Σχέδιο
Οικονομία
Κατσίπης
Κούλης